eWarehousing B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u de website bezoekt en gebruikt, kan eWarehousing de volgende gegevens verwerken.

  • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, zoals uw bedrijfsnaam, NAW-gegevens, emailadres en telefoonnummer.
  • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de website, browserinstellingen en informatie over uw gebruik van de website (duur van uw bezoek, klikgedrag).

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die u ons verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld om u te voorzien van aangevraagde informatie en diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, zoals bij aanmelding van een nieuwsbrief.

Cookies

eWarehousing maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de computer wordt opgeslagen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen.

Marketing e-mails: Mailchimp

Als u heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat u persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of u onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wilt u dat niet, dan kunt u zich afmelden voor onze mailingen.

Mailchimp heeft haar servers buiten de EU maar is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.

Het bovenstaande betekent dat Mailchimp optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens en derhalve heeft eWarehousing een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten.

Derden

eWarehousing deelt uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door eWarehousing zijn ingeschakeld, behalve wanneer: 1) dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, 2) dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is, 3) u hiervoor toestemming geeft of 4) dit in het algemeen belang is.

Beveiliging van persoonsgegevens

eWarehousing en haar gegevensverwerker(s) hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Afmelden

Indien u geen informatie van eWarehousing wenst te ontvangen over producten en/of diensten dan kunt u dit per e-mail melden bij anjavanderlinden@ewarehousing.nl  Bovendien wordt in de digitale communicatie van eWarehousing u de mogelijkheid geboden u uit te schrijven.

Bewaren van gegevens

eWarehousing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wijzigingen

eWarehousing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring.

Vragen en inlichtingen

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit privacyverklaring, dan kunt u een email sturen naar anjavanderlinden@ewarehousing.nl